Dlaczego warto zatrudnić prawnika w firmie?

Jeszcze kilka lat temu prawnik w firmie zajmował dosyć poboczną rolę, a jego zadania sprowadzały się głównie do tego aby sprawdzał treści zawieranych czy tworzonych umów. Dzisiaj jego funkcja znacząco się zmienia, a sam prawnik musi mieć wysokie zdolności interpersonalne, sprzedażowe czy negocjacyjne. Jest to osoba wielozadaniowa, a jego funkcja w firmie staje się coraz bardziej znacząca. Jest swojego rodzaju menadżerem, który każdą sprawę ocenia kompetentnie i indywidualnie. Prawnik reprezentuje także firmę przed urzędami oraz sądem, jest więc również jej wizytówką. 


Prawnik w firmie ma do czynienia z wieloma niestandardowymi zadaniami i często to w dużej mierze od niego zależy w jakim kierunku podąży praca organizacji. W dużych firmach może zająć się większymi sprawami, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także na cały sektor danej gospodarki. Decydując się jednak na jego zatrudnienie należy także brać pod uwagę dodatkowe stanowisko pracy, a co za tym idzie środki finansowe na jego utrzymanie.

 

Jak prawnik może pomóc naszej firmie?

Współpracę z prawnikiem można rozpocząć już przy tworzeniu firmy. Pomoże on przygotować dokumenty i sprawdzi je pod kątem zgodności z prawem. Wtedy też może się on wdrożyć w naszą działalność i strukturę. W perspektywie dalszego funkcjonowania prawnika  w naszej firmie jego rola  polega ona przede wszystkim na udzielaniu porad, kontrolowaniu umów, regulaminów oraz pism, a także na prowadzeniu procesów dotyczących tych pism oraz sytuacji roszczeniowych. Prawnik doradzi jak stworzyć treść pisma aby było ono zgodne z prawem i korzystne zarówno dla nas, jak i dla klienta. Będzie także naszym negocjatorem przy zawieraniu umów lub ich podpisywaniu. Inne zadania prawnika w firmie to:

  • Tworzenie opinii prawnej w sprawach, które dotyczą działalności firmy
  • Analiza zmian w przepisach, które ściśle łączą się z działaniami przedsiębiorstwa
  • Przygotowywanie tekstów regulaminów oraz innych wewnętrznych aktów prawnych
  • Współpraca oraz obsługa administracyjna rady nadzorczej i zarządu (protokoły, uchwały)
  • Występuje w postępowaniach, które obejmują nadzwyczajne środki odwoławcze (np. kasacja)
  • Nadzór nad prawidłową archiwizacją dokumentów
  • Koordynacja współpracy firmy z innymi podmiotami, które świadczą dla niej usługi
  • Analiza pod kątem prawnym sporów wewnątrz firmy
  • Konsultacje w zakresie przestrzegania zapisów w kodeksie pracy

 

Współpraca na stałe?

Prawnik, który będzie zatrudniony w firmie powinien znać doskonale specyfikę i charakter danego otoczenia, a także dziedzinę gospodarki, w której znajduje się przedsiębiorstwo.  Dobrze jest zatrudnić taką osobę do prowadzenia spraw wewnątrz firmy, ponieważ będzie ona znać naszą sytuację na bieżąco, a co za tym idzie otrzymamy szybką informację zwrotną. Jeśli będziemy potrzebować  szerszej pomocy lub porady wyższej rangą eksperta to wtedy dopiero możemy odwołać się do jednostki zewnętrznej. Warto  więc zatrudnić prawnika, który będzie wspierał nasze obecne działania, ale także będzie brał udział w rozwoju, zmianach  i metamorfozie naszej firmy. 

 

Katarzyna Bałdyka