Firma windykacyjna - kiedy warto skorzystać z jej usług?

Kredyty oraz pożyczki są idealnym rozwiązaniem szczególnie wtedy, kiedy w danym momencie niezbędna jest nam dodatkowa gotówka. Jednak zdobyte w taki sposób środki w końcu trzeba będzie kiedyś oddać. Problem pojawia się chociażby wtedy, kiedy dłużnik nie daje rady wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań i zwleka z zapłatą. Wtedy do akcji wkracza firma windykacyjna. Sprawdź jak działa ten podmiot i kiedy warto skorzystać z jej usług. 

 

Jakie formy windykacji wyróżniamy?

Windykacja to nic innego jak dochodzenie roszczeń w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Działania takie są w pełni legalne. Wyróżnia się dwa podstawowe tryby prowadzenia procesu windykacji:

 

  • windykacja polubowna – polega na tym, że dłużnik otrzymuje od windykatora szansę na spłacenie swojego zadłużenia. To swego rodzaju sposób na zdyscyplinowanie osoby zadłużonej i nakłonienie jej do zwrotu pożyczonych środków bez konieczności wkraczania na drogę sądową. 
  • windykacja sądowa – to kolejny krok na drodze windykatora do otrzymania pieniędzy od dłużnika. Droga sądowa uruchamiana jest w momencie, kiedy początkowe, polubowne działania nie przynoszą oczekiwanych skutków, a dłużnik nie chce współpracować. 

 

Czym zajmuje się firma windykacyjna?

Firma windykacyjna to podmiot, który uprawniony jest do windykacji długów. Prowadzony przez nią proces windykacji sprowadza się do podejmowania działań, które mają skłonić osobę zalegającą ze spłatą rat do spłacenia wszystkich wymaganych należności. Najprościej rzecz ujmując firma windykacyjna ma na celu doprowadzenie do zawarcia ugody między wierzycielem a dłużnikiem. 

 

Sytuacje, w których przydaje się skorzystanie z usług firmy windykacyjnej 

Głównym powodem, dla którego swoje działania rozpoczyna firma windykacyjna jest konflikt pojawiający się pomiędzy wierzycielem oraz dłużnikiem. Najczęściej jest on związany z tym, że osoba, która wcześniej pożyczyła określoną kwotę pieniędzy teraz nie ma odpowiednich środków, aby zwrócić swój dług. W takich właśnie sytuacjach konieczne jest wsparcie ze strony profesjonalnego podmiotu, jakim jest firma windykacyjna. Reprezentujący ją windykator pełni rolę swego rodzaju mediatora i stara się tak kierować dalszymi losami głównych bohaterów tego problemu, aby jak najszybciej doszli oni do porozumienia. Jeśli jego praca odniesie sukces to dłużnik odda zaciągnięty przez siebie dług, a wierzyciel otrzyma pieniądze, które pożyczył. 

 

Wybór odpowiedniej firmy windykacyjnej nie należy do najprostszych zadań. A warto przecież postawić na usługi firmy windykacyjnej, która właściwie zaprezentuje nasze stanowisko i doprowadzi do porozumienia w relacjach pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Jeśli szukasz specjalistów z zakresu windykacji na Śląsku, rekomendujemy firmę NOSTRON, która swoją działalność prowadzi m.in. na terenie Katowic, Chorzowa i Świętochłowic. Wybór tej firmy znacząco zwiększy Twoją szansę na odzyskanie należnych Ci pieniędzy.