Czy pracodawca ma obowiązek stosowania klimatyzacji w biurze?

Kalendarzowe lato w pełni, temperatury na zewnątrz rosną – podobnie jak liczba wniosków o urlop. Na wolne na całą najsłoneczniejszą porę roku mogą sobie pozwolić jednak jedynie nieliczni. Jak więc przeżyć letnie upały w biurze? Odpowiedź na to pytanie (częściowo) podsuwają przepisy BHP, nakładając na pracodawcę obowiązki, związane z zapewnieniem bezpiecznych i komfortowych warunków termicznych pracownikom.

 

Temperatura w pracy – normy prawne

Podstawę prawną w kwestii uciążliwości wysokich temperatur w pomieszczeniach stanowią dwie normy:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1997 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279).

Według nich temperatura w pomieszczeniach pracy musi być odpowiednia do metod wykonywanej pracy. Nie może być jednak niższa niż 14oC. Wyjątek stanowią pomieszczenia, w których względy technologiczne nie pozwalają na pracę w wyższej temperaturze (np. w chłodniach). W przestrzeniach, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych, temperatura powietrza nie może być niższa niż 18oC.

 

Rozporządzenia nie zawierają informacji co do temperatury maksymalnej w pomieszczeniach pracy. Regulują jedynie kwestię pracowników młodocianych, którzy nie mogą pracować w temperaturze wyższej niż 30oC przy wilgotności względnej przekraczającej 65%. Dodatkowo, pracodawca powinien szczególnie zadbać o komfort kobiet w ciąży i karmiących piersią.

 

Powszechnie przyjmuje się, że wykonywanie obowiązków służbowych w temperaturze 28oC lub wyższej w pomieszczeniach zamkniętych powinno być uznawane za pracę w warunkach szczególnie uciążliwych. Warto zaznaczyć, że wg. art. 210 Kodeksu Pracy, pracownik ma obowiązek powstrzymać się od wykonywania obowiązków, „w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika”.

Klimatyzacja w biurze – o co należy zadbać

W dobie wysokiego zanieczyszczenia powietrza w miastach oraz coraz wyższych temperatur w okresie letnim, obecność klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych jest dziś uważana za konieczność. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej nakłada zaś na pracodawcę obowiązek:

  • odpowiedniej konserwacji urządzeń w celu niedopuszczenia do awarii,
  • stosowania środków ograniczających natężenie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań, spowodowanych pracą urządzeń.

O ile rozporządzenie nie precyzuje, co oznacza ,,odpowiednia konserwacja”, tak przyjmuje się, że należy za nią uważać zalecenia producentów, znajdujące się w instrukcji obsługi. W przypadku jej braku konserwacja i oczyszczanie urządzeń klimatyzacyjnych powinno odbywać się raz do roku.

 

Powietrze doprowadzone do pomieszczeń z zewnątrz powinno być także oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych. Urządzenie klimatyzacyjne musi być zaś zamontowane tak, by pochodzący z niego strumień powietrza nie był skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

 

praca biurowa

Instalacja, montaż i konserwacja klimatyzacji – jaką firmę wybrać?

W celu wykonania instalacji, zgodnej z wymienionymi wyżej przepisami i normami, warto zwrócić się do firm, od lat zajmujących się profesjonalnymi realizacjami instalacji klimatyzacyjnych. Do najczęściej polecanych należy m.in. Aero7, wykonującą serwis i montaż klimatyzacji w Sopocie oraz innych miastach na terenie całego kraju.

 

Pamiętajmy, że odpowiednia temperatura pracy przekłada się na dobre samopoczucie pracowników, a więc bezpośrednio na ich wydajność i realizację powierzonych im zadań. W dobie letnich upałów i zanieczyszczenia powietrza, biuro pozbawione odpowiedniej klimatyzacji nie ma wręcz prawa sprawnie funkcjonować.