Leasing - na czym polega i jakie są jego rodzaje?

Szukasz bezpiecznego sposobu na sfinansowanie konkretnej inwestycji w Twojej firmie? Skorzystaj z oferty leasingu. Wyjaśniamy czym jest leasing, które z podmiotów mogą być jego stronami oraz jakie jego odmiany występują obecnie na naszym rodzimym rynku. 
Czym jest leasing?


Leasing to słowo zapożyczone z języka angielskiego, dlatego warto dokładniej wyjaśnić jego znaczenie. Bowiem określenie to odnosi się do ustanowionej w Kodeksie Cywilnym tzw.  umowy leasingu. Istnieją zatem przepisy prawne, które pozwalają właściwie interpretować te pojęcie. Taki umowny stosunek cywilnoprawny określany fachowo jako leasing zawierany jest pomiędzy dwiema stronami. Jedna z nich to leasingodawca, czyli finansujący, natomiast druga strona to leasingobiorca czyli korzystający. Stosunek prawny między tymi podmiotami kształtuje się w następujący sposobów: leasingobiorca nabywa prawo do korzystania z konkretnie wskazanej w umowie rzeczy, która zostaje mu przekazana przez leasingodawcę. Wszystko to trwa przez określony w kontrakcie okres czasu, a korzystający musi płacić w związku z tym wymagane raty o ustalonej wysokości. 

 

Rodzaje leasingu

Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej oferty leasingu, koniecznie sprawdź, czym wyróżniają się konkretne rodzaje tej formy finansowania inwestycji. Oto najważniejsze z nich:

  • leasing bezpośredni – w tym przypadku umowa leasingu podpisywana jest przez leasingobiorcę bezpośrednio z producentem. 
  • leasing pośredni – w ramach takiej formy leasingu nie dochodzi do bezpośrednich interakcji między leasingodawcą a leasingobiorcą. Wszystkie szczegóły dotyczące umowy ustala tutaj dodatkowa tzw. „trzecia strona”, którą najczęściej jest jakieś przedsiębiorstwo leasingowe. 
  • leasing operacyjny – zwany jest również usługowym. W tym przypadku zasady są analogiczne jak w odniesieniu do umowy najmu lub dzierżawy. Natomiast istotą tego rodzaju leasingu jest przekazanie do użytku na określony czas jakiegoś środka trwałego, który jest przedmiotem umowy. 
  • leasing finansowy – określany jest także jako leasing finansowany lub kapitałowy. Polega on na wzięciu w użytkowanie rzeczy, która należy do leasingodawcy. W zamian za to leasingobiorca ma obowiązek zapłaty w ratach kwoty równoważnej z wartością tej konkretnej rzeczy w chwili, w której ją nabyto. 
  • leasing zwrotny – jest to jedna z najrzadziej występujących w Polsce odmian leasingu. Występuje zwłaszcza w przypadkach, gdy potencjalny leasingobiorca nie posiada odpowiedniej ilości gotówki, a dysponuje w zamian za to licznymi środkami trwałymi, które może oddać w zamian za pieniądze. 
  • leasing konsumencki – taki rodzaju leasingu nie jest jeszcze dobrze znany i wykorzystywany na polskim rynku. Przeznaczony jest on przede wszystkim dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Leasing niesie za sobą naprawdę wiele korzyści. Tym bardziej, że można korzystać dzięki  niemu z wielu przedmiotów i to bez konieczności ich nabywania. Mogą być to na przykład: samochody, różne specjalistyczne pojazdy, meble, maszyny, sprzęty, czy nawet nieruchomości.